Avocat VICTOR TATARCIUC


Jurist profesionist cu peste 20 ani experienta in litigii comerciale, civile, fiscale, penale si administrative. Membru al Baroului Avocatilor din Moldova, Uniunii Juristilor din Repulica Moldova, ales Prim Reprezentant Oficial in cadrul Moldova Twinning Project (2006-2008), sub auspiciul Consiliuilui Barourilor Avocatilor din Europa (CCBE). Colaborare cu Baroul Avocatilor din Austria si Germania, reprezentare juridica la CEDO.

Experiența Profesională

1993-prezent Avocat, Membru al Baroului Avocatilor din Republica Moldova

2002 - prezent Infiintare Birou de Avocati “V.Tatarciuc”, Chisinau, Moldova: consultanta, asistenta si reprezentare juridica in toate domeniile dreptului

2006, Oct.-Sept. Ales Reprezentant Oficial in cadrul Moldova Twinning Project (Viena si Berlin),sesiune realizata de catre Baroul Avocatilor din Austria si Germania, sub egida CCBE.

2004 - 2006 Ales prin Decret Prezidential in functia de Judecator de Instructie, Chisinau.

2004, Oct.-Dec. Absolvire cu distinctie a Cursului de Instruire pentru functia de Judecator de Instructie, Ministerul Justitiei Republicii Moldova.

1998, Feb. Absolvirea Cursului de Instruire si Perfectionare a Cadrelor din sistemele Ministerului Justitiei Republicii Moldova si a Procuraturii Generale a RM.

Colsultanta
Juridica
in limbile:

Romana, Rusa , Germana si Engleza

Natura serviciilor juridice prestate:
  • Intocmire actiuni, formulare aparari si reprezentare in instanta in toate ramurile dreptului: civil, comercial, dreptul muncii, penal, administrativ, constitutional etc.;
  • Reprezentare in toate fazele executarii silite, in toate tipurile de executare silita (imobiliara, mobiliara si prin poprire);
  • Elaborare raspunsuri la petitii, reclamatii ori solicitari ale instantelor de judecata sau organelor de urmarire penala;
  • Executarea popririlor ordonate bancii de catre organele de executare silita;
  • Participarea la negocieri in vederea intocmirii unor contracte comerciale;
  • Intocmire acte societati comerciale, inregistrare societati comerciale, modificari acte constitutive, recodificari, etc.;
  • Activitate juridica in sfera litigiilor si conflictelor de munca redactare actiuni in justitie, reprezentare in instanta, corespondenta cu institutiile si organismele din sfera de reglementare a relatiilor de munca si asigurarilor sociale;
  • Participarea din partea angajatorului la negocierea contractului colectiv de munca;
  • Intocmirea informarilor cu noi aparitii legislative in domeniu, instruirea privind noutatile legislative si implicatiile corporative ale acestora, etc.