Birou de Avocati Victor Tatarciuc

Contact Info
Adresa:
Municipiul Chisinau,
Bulevardul Traian 4.
Telefon:
(00373) 22 56-84-74
00373)  79022210
Email:
contact@avocat-tatarciuc.com
Linkedin
www.linkedin.com/victortatarciuc


CUNOASTE-ŢI DREPTURILE


În prag de Divorţ?


   1. Informaţii Generale
   2. Întrebări Frecvente
   3. Recomandările Avocatului


INFORMAŢII GENERALE

Pentru început v-ar fi utilă informaţia cu privire la rata divorţurilor în Republica Moldova. Conform Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova (statistica.md): În ultimii opt ani se observă creşterea anuală atât a numărului căsătoriilor înregistrate, cit şi a divorţurilor. Astfel, rata divorţurilor a crescut de la 3 la 3.5 divorţuri la 1000 de locuitori, iar rata căsătoriilor e de 7.5 la fiecare 1000 de locuitori, ceea ce înseamnă că practic, jumătate din cuplurile care s-au căsătorit în ultimii 8 ani au divorţat.

Deci - sunteţi în prag de divorţ. Ce trebuie să ştiţi înainte să luaţi decizia finală?

Divorţul prin definitie reprezinta desfacerea pe cale legala a unei căsătorii ceea ce înseamnă că ambii parteneri nu mai pot găsi o altă cale reconciliabilă şi considera că despartirea este singura soluţie de iesire din situatia creata. Momentele de acest gen sunt foarte neplăcute, uneori traumatizante şi trebuie deci, tratate cu toata seriozitatea.Ce vă aşteaptă odată cu pronunţarea definitivă a Hotărârii de Divorţ:

 • Încredintarea minorilor din casatorie;

 • Stabilirea pensiei de întreţinere pentru minorii din casatorie;

 • Stabilirea unui program de vizitare;

 • Partajarea bunurilor comune.


Reţineţi că sunt 2 căi de abordare a procedurii divorţului:

1. Divorţ prin Comun Acord al ambilor soţi:

 • Cea mai scurtă versiune şi cea mai puţin costisitoare;

 • Căsatoria intre cei doi trebuie să aiba cel putin un an vechime;

 • Cei doi soti sa nu aibă copii minori rezultati din căsătorie;

 • Se face o cerere comuna: nu necesita martori şi nici prezentarea motivelor divortului.


2. Divorţ din Motive Temeinice:

 • Soţul reclamant înaintează cererea în contradictoriu împotriva celuilalt soţ, manifestând motivele sale;

 • Soţul pârât are dreptul să formuleze o cerere – răspuns;

 • Motivele invocate trebuie să fie temeinice, care au deteriorat irevocabil relaţiile cuplului.


Cele mai frecvente motive temeinice invocate în cererea de desfacere a căsătoriei adresată instanţei sunt:

 • Violenţă domestică şi acţiunile imorale care deteriorează grav viaţa familială;

 • Alcoolismul, ca viciu distructiv al vietii de cuplu;

 • Infidelitatea unuia dintre soti;

 • Nepotrivire de caracter;

 • Părăsirea nejustificaă a domiciliului comun de către unul dintre soti, etc.


ÎNTREBĂRI FRECVENTE


1. Care sunt costurile divorţului în Republica Moldova?

Costurile desfacerii legale a casatoriei sunt: taxa de timbru în valoare de 45 lei şi onorariul avocatului care variaza în functie de complexitatea cauzei. După analiza detaliată a documentelor ataşate dosarului avocatul trebuie să vă comunice cuantumul exact al onorariului său, cu precizarea ca acest tarif să fie accesibil, rezonabil, în strictă concordanta cu gradul de dificultate al cauzei.


2. Care este durata divorţului?

Durata divortului se stabileşte in functie de 2 factori : aspectul întelegerii între soti în timpul derulării procedurilor de divorţ si de partaj, în felul următor:

 • Divortul fără partajul bunurilor comune durează între 1 şi 2 luni, daca soţii cad de comun acord asupra tuturor aspectelor între ei şi între 06 şi 12 luni din momentul depunerii cererii de divort la Judecatorie, dacă soţii nu găsesc un numitor comun.;

 • Divortul cu partaj dureaza între 1 şi 12 luni de la data depunerii cererii la Judecatorie, depinde nu numai de comportamentul părţilor, dar şi de termenul disponibil pentru a stabili data procesului Dvs. în instanţa de judecată.

3. Când se poate face recurs asupra Hotărârii Instanţei în procesul de divorţ?

Hotărârea Instanţei poate fi de 2 tipuri: adminterea actiunii si dispunerea desfacerii căsătoriei – în cazul indeplinirii tuturor conditiilor legale sau respingerea actiunii în cazul neindeplinirii tuturor conditiilor prevazute de lege sau în cazul în care se constată că vina aparţine exclusiv reclamantului.

Hotararea instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată, conform legii, prin apel timp de 20 zile si ulterior prin recurs in termen de 2 luni de la data cand a fost iniţial comunicată hotarârea de divorţ.


4. Cum are loc Încredinţarea Minorilor (Custodia)?

Dacă din căsătoria în cauză a rezultat unul sau mai mulţi copii, care la momentul solutionarii cauzei sunt minori – au sub 18 ani impliniti – instanţa va decide pentru fiecare copil în parte, luând în calcul interesele minorului. Esentială este concluzia anchetei sociale efectuate in mod obligatoriu cu ocazia iniţierii procedurilor de divort, deoarece în cazul existenţei copiilor minori va fi necesară decizia cu privire la stabilirea aflării lor ulterioare alături de unul din părinţi. Această anchetă va descrie conditiile în care a fost crescut minorul/i, cine a contribuit la îngrijirea acestuia (sau acestora) si în ce proportie, de care dintre parinti s-a ataşat cel mai mult, s.a. Interesul copiilor minori este principiul de bază în acest scop, care ţine de următorii factori: vârsta copilului, starea lui de sănătate, posibilităţile materiale ale celor doi parinti, dezvoltarea sa fizică şi intelectuală etc.


5. Cum se alocă Pensia Alimentară (de Întreţinere)?

Există 2 tipuri de pensii alimentare:

 • Când părtile au convenit asupra unei solutii , cu conditia obligatorie ca solutia gasita să nu contravină intereselor copilului;

 • Când nu s-a ajuns la comun acord si instanta trebuie să instituie o pensie de întretinere în raport cu veniturile părintelui care nu a obâinut încredinţarea copilului minor.

În cazul tipului 2 suma stabilita de instanta judecatorească va repreprezenta o cotă procentuală din venitul lunar al sotului debitor conform art. 75 din Codul Familiei care prevede că aceste cote trebuie sa fie după cum urmează:

 • maxim 1/4 din venitul debitorului pentru 1 copil;

 • maxim 1/3 din din venitul debitorului pentru 2 copii;

 • maxim ½ din venitul debitorului pentru 3 sau mai multi copii.

Dacă parintele debitor (cel care trebuie sa platească pensia) nu are nici un fel de venituri, cotele enunţate mai sus vor fi calculate în raport cu salariul minim pe economie.


6. Cum se stabileşte Partajul / Împărţirea Bunurilor Comune?

Partajul se realizează numai asupra bunurilor comune, adică a celor bunuri care au fost dobândite în timpul căsătoriei şi care, conform Codului Familiei se impart în procent egal (50% la 50%). Nu intra în categoria bunurilor comune si deci, nu se partajeaza bunurile intrate in patrimoniul sotilor prin mostenire, sau donaţie. Exista doua modalităţi prin care se poate solutiona legal partajul:

 • Prin învoirea soţilor, în conformitate cu art. 33 al.2, 36, 37 din Codul Familiei;

 • Prin hotarâre judecătorească , conform prezumtiei relative că toate bunurile dobândite în timpul căsătoriei devin bunuri comune care vor fi împărţite în mod egal dupa divorţ (50% – 50% ). Această decizie poate fi contestată de soţul nemulţumit pe baza unor dovezi (conform 99 art. 346 al.1 CC ),care să probeze faptul ca i se cuvine mai mult de jumătate.

7. Cât costă Procedura de Partaj?

Costurile procedurii acoperă taxa de stat şi onorariul avocatului. Taxa de stat reprezentă 3% din valoarea bunurilor care fac obiectul partajării cu condiţia ca ambele parti să ajungă la un numitor comun în privinţa sumei reprezentate de acestea precum şi asupra cotei de ½ prevazută de lege. În caz contrar, partea nemulţumită este în drept să înainteze un demers instanţei de judecată privind numirea expertizei merceologice şi stabilirea preţului de piaţă asupra bunului în litigiu.


8. Îmi pot păstra numele dobândit prin căsătorie?

Şi aici sunt 2 modalităţi: fie cei doi soti se inteleg asupra acestui aspect, sau, în cazul unui dezacord între părţi, sotul/soţia care si-a schimbat numele de familie după cel al soţului/soţiei va putea păstra în continuare numele dobândit prin căsătorie numai prin decizie judecătorească.RECOMANDĂRILE AVOCATULUI

De ce aveţi nevoie de serviciile Avocatului în Procesul de Divoţ/Partaj? Deşi legea nu obliga nici una dintre părţi la asistenta juridică din partea unui avocat pe parcursul procesului de divorţ - o aparare profesionistă va duce la simplificarea procedurilor legale, la optimizarea rezultatului şi reducerea timpului de desfăsurare al procesului. Legea permite asistarea fiecarui soţ de către avocat ca aparator legal. În cazul în care unul dintre cei doi soti (sau amandoi) se afla in inchisoare, este grav bolnav (nedeplasabil) sau are resedinta în strainatate poate fi reprezentat de apărătorul legal, în procesul de desfacere a casatoriei.
Asistenţa Avocatului în procesul de divorţ:

 • Audierea clientului – unul dintre sotii care intentioneaza sa divorteze;

 • Informarea acestuia asupra drepturilor şi responsabilităţilor sale legale;

 • Informarea corectă a clientului în privinta şanselor de a atinge obiectivele dorite de acesta;

 • Colectarea actelor/probelor aduse de client;

 • Redactarea cererii de divorţ;

 • Asistarea clientului în fata instantei şi protecţia intereselor legitime ale acestuia, în limita argumetelor legale de care dispune;

 • Formularea cererilor în numele si interesul clientului său;

 • Are posibilitatea să legalizeze hotărârea instanţei (hotărârea pe care o primiţi la domiciliu are numai rol informativ , fără nici o valoare juridică).

Reţineţi că - prezentarea în calitate de reclamant în faţa instanţei care judecă dosarul Dvs. de divorţ este obligatorie. În caz contrar cererea va fi scoasă de pe rol. Excepţie de la regula prezentării personale în faţa instantei fac persoanele aflate în penitenciar, cele a căror stare de sănătate nu permite deplasarea, care au interdicţie sau care au domiciliul în străinătate. Toţi cei aflaţi în aceste situaţii vor fi reprezentaţi prin avocat. Recomandări cu privire la comportamentul Dvs. în sala de judecată:

 • Manifestati un comportament decent faţă de soţ/soţie sau completul de judecată – într-un proces impresia este esenţială;

 • Închideti telefonul mobil la intrarea în sala de judecată;

 • Vorbiti numai când instanţa vă oferă cuvântul. Aici e important să fiţi concişi, să răspundeti strict la obiect fără detalii amănunţite şi irelevante.

Actele necesare pentru a iniţia acţiunea de divorţ:

 • Cererea de divort (recomandăm să se depună în doua exemplare. Se vor depune trei exemplare dacă există copiii minori rezultati din căsătorie pentru a se comunica şi Autorităţii Tutelare);

 • Certificatul de casatorie (original);

 • Certificatele de naştere ale copiilor minori (copii);

 • Certificate medico-legale (daca au existat violenţe);

 • Acte de proprietate ale bunurilor comune (în cazul în care solicitaţi si partajul acestora).