Cabinetul de avocatura va ofera urmatoarele servicii:


Servicii de avocatura pentru persoane juridice:
  • dreptul societar: formalitati pentru infiintarea si/sau modificarea societatilor comerciale, asistarea societatilor in activitatea curenta, asistenta in pregatirea si derularea Adunarilor generale, majorari si reduceri de capital social, schimbari de sediu; numiri si revocari de administratori si cenzori, obtinere de avize si autorizatii, procedura somatiei de plata.
  • dreptul comercial: redactarea contractelor comerciale, asistare si participare la negocierea si incheierea tranzactiilor comerciale precum si asistare si reprezentare in litigii comerciale in fata instantelor de judecata.
  • dreptul fiscal: asistenta si reprezentare permanenta in fata Organelor Fiscale, consiliere privind TVA, taxele si impozitele.
  • dreptul civil: asistare la redactarea si incheierea contractelor civile speciale, reprezentarea drepturilor reale si stingerea obligatiilor contractuale, executari silite, infiintari asociatii si fundatii.Servicii de avocatura pentru persoane fizice
  • dreptul penal: asistenta si reprezentare permanenta in fata instantelor locale pentru diverse litigii sau infractiuni.
  • dreptul civil: asistare si reprezentare la redactarea contractelor civile speciale, la redactarea testamentelor si a actelor de donatie, la stingerea obligatiilor contractuale, in materia drepturilor reale si a partajelor succesorale.
  • dreptul familiei: asistenta si reprezentare in divorturi, incredintare minori si partaje.