Coduri: pdf doc
Constitutia Republicii Moldova - 1994
Codul Civil al Republicii Moldova - 06.06.2002
Codul Penal al Republicii Moldova - 2002
Codul de Procedura Penala al Republicii Moldova - 2003
Codul Deontologic ala Avocatului Baroului din RM
Codul de Executare din RM
Codul Muncii Republicii Moldova
Codul Familiei Republicii Moldova - 26 aprilie 2000
Link-uri:
Ministerul Justitiei al Republicii Moldova www.justice.gov.md
Ministerul Afacerilor Interne Republica Moldova www.mai.md
Curtea Suprema de Justitie a Republicii Moldova www.csj.md/
Curtea Constitutionala a Republicii Moldova www.constcourt.md
Baroul Avocatilor din Republica Moldova www.avocatul.md
Curtea de Apel Chisinau http://ca.justice.md